Internetowy serwis bazodanowy pracodawców osób niepełnosprawnych
szukaj w zasobach serwisu:

Katalog zakładówSerwis informacyjny przesyłany na Twoją skrzynkę:
subskrypcja - informacje
Serwis Informacyjny dla Pracodawców Osob Niepełnosprawnych VADEMENUM WIEDZY TOK ZFRON info


Usługi
Informacje
Nasz serwis
 
turnusy
W ramach KIG-R działa Ogólnopolskie Porozumienie Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych (OPOTR).

Głównym celem statutowym Porozumienia jest promowanie rzetelnych organizatorów turnusów oraz ośrodków rehabilitacyjno-wypoczynkowych o najwyższym standardzie.

Do Porozumienia wstąpiło już ok. 40 członków i zapraszamy następnych.

Poniżej zamieszczamy Statut Porozumienia

Cele i zadania KIG-R:

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest organizacją samorządu gospodarczego firm, które posiadają status zakładu pracy chronionej lub działają na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. KIG-R powstała w 1993 roku i została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod nr IG-49.
Aktualnie KIG-R zrzesza prawie 500 zakładów pracy chronionej o różnorodnej formie własności. Terenem działania Izby jest cała Polska. W większych ośrodkach gospodarczych Izba posiada swoje oddziały regionalne.
Cele działania KIG-R wynikają z ustawy o izbach gospodarczych oraz ze statutu Izby. Ujmując ogólnie celem KIG-R jest reprezentowanie interesów gospodarczych zakładów pracy chronionej wobec władz państwowych oraz wspieranie ich działań na rzecz rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej osób niepełnosprawnych.

W szczególności Izba:
 • opiniuje projekty rządowych aktów prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych i funkcjonowania zakładów pracy chronionej,
 • współpracuje z instytucjami rządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych,
 • współpracuje z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a zwłaszcza w zakresie ochrony miejsc pracy osób niepełnosprawnych oraz restrukturyzacji zakładów pracy chronionej,
 • kształtuje w środowisku zakładów pracy chronionej dobre obyczaje w obrocie gospodarczym oraz klimat sprzyjający integracji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 • prowadzi działalność szkoleniową adresowaną do zakładów pracy chronionej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • wydaje książki, broszury oraz miesięcznik o tematyce związanej zakładami pracy chronionej i problemach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
W dziedzinie gospodarczej KIG-R podejmuje następujące działania:
 • promuje produkty zakładów pracy chronionej na targach krajowych i zagranicznych,
 • pomaga we wdrażaniu systemów zapewnienia jakości według norm ISO 9000,
 • ułatwia nawiązywanie kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
 • współpracuje z zagranicznymi organizacjami gospodarczymi osób niepełnosprawnych,
 • organizuje misje gospodarcze dla pracodawców osób niepełnosprawnych.
Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna jest aktywnym
członkiem Krajowej Izby Gospodarczej.

zapraszamy do serwisu rehabilitacja.zpchr.pl

 
Ostatnio dodane
 
O nas     Mapa serwisu     Webmaster
  Napisz do nas!